També ens pots trobar al FACEBOOK

Pots agregar-nos al facebook: festadelamel Arnes

divendres, 6 de febrer de 2009

BASES CONCURS CARTELL FESTA DE LA MEL 2009

BASES DEL 6è CONCURS DE CARTELLS

L’objectiu del concurs és el d’escollir el cartell que anunciarà la 6a Festa de la Mel d’Arnes.

Podran participar dissenyadors i dibuixants aficionats o professionals.

El tema ha d’estar relacionat amb el món de l’apicultura, i ha d’incloure la següent informació:

6a FESTA DE LA MEL
ARNES
14 DE JUNY 2009

El format dels originals serà :
Mínim: doble foli ( 31X42cm)
Màxim: cartolina ( 50X65cm)
Els treballs han d’ésser inèdits.

Els cartells han d’enviar-se degudament protegits, fent constar com a única identificació un lema escollit per l’autor.

Juntament amb aquest, s’enviarà en un sobre amb el nom, adreça i telèfon del concursant. En el sobre ha de figurar CONCURS DE CARTELLS FESTA DE LA MEL i el lema de l’autor.
S’enviaran a : Ajuntament d’Arnes. Plaça de la Vila, 2 – 43597 - Arnes.
Data límit de presentació: 14 d’abril de 2009.

S’atorgarà un únic premi dotat amb 180 € i es podrà sol·licitar el retorn dels originals.

Adjudicarà el premi un jurat popular que depositarà el seu vot en una urna instal.lada en les oficines de l’Ajuntament. La decisió del jurat serà inapel·lable, pot quedar desert el premi si el jurat estima que cap dels treballs reuneix la qualitat mínima exigida.

Els cartells concursants estaran exposats durant la celebració de la 6a Festa de la Mel, el dia 14 de juny de 2009.

El lliurament del premi serà el mateix dia de la Festa de la Mel.