També ens pots trobar al FACEBOOK

Pots agregar-nos al facebook: festadelamel Arnes

dijous, 28 de gener de 2010

dilluns, 25 de gener de 2010

ESTANS DE LA 7A FESTA DE LA MEL

7a FESTA DE LA MEL


Data: diumenge 30 de maig de 2010
Horari: de 10 a 20 hores
Ubicació de la Fira: La fira es situarà a la plaça de la Vila, plaça Catalunya i als carrers dels voltants.

PROCEDIMENT PER A SOL·LICITAR UN ESPAI A LA FIRA

· Les peticions de contractació d’espais s’han de formular per escrit amb el model imprès que facilita l’organització de la fira.
· L’organització de la fira té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds de contractació d’espai.
· Les sol·licituds s’han de fer arribar a l’ajuntament abans del 14 de maig de 2010.
· Podeu fer arribar les sol·licituds:
o Per correu: Ajuntament d’Arnes Plaça de la Vila, 2 43597 – Arnes
o Per fax: 977 435 606
o Per mail: esole@arnes.altanet.org
· En el moment de rebre les sol·licituds l’organització es posarà en contacte amb el sol·licitat per comunicar-li la seva acceptació o denegació.
· En el cas d’acceptació de la sol·licitud, el sol·licitant haurà de pagar el lloguer de l’espai, al comptat o mitjançant transferència, abans del 14 de maig de 2010.
o Pagaments al comptat, dirigir-vos a l’Ajuntament.
o Per ingrés bancari. (veure full sol·licitud)
· Si un expositor renuncia a la participació de la fira, ho haurà de notificar per escrit. Es reintegraran els diners si la renuncia es fa quinze dies abans de la fira. En cas de fer-ho més tard o no fer-ho per escrit, no es retornarà l’import del lloguer.
· L’Ajuntament d’Arnes no es fa responsable de la suspensió de les Festa en cas que sigui per motius aliens a l’organització.

MÉS INFORMACIÓ
Les instal·lacions dels estands i la col·locació de mercaderies han d’estar totalment acabades abans de les 9:45 del matí, del dia del començament de la fira. A les 8:00 del matí es pot començar la instal·lació de l’estand.
L’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat.
Tots els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira.
El dia de la Fira es lliurarà el premi al estand millor presentat. El premi és de 90 euros.

Per més informació telefoneu a l’ajuntament d’Arnes (Elena o Paquita)
Tel. 977 435 134 o per mail, esole@arnes.altanet.org

BUTLLETA PER ALS ESTANS DE LA 7A FESTA DE LA MEL

7a FESTA DE LA MEL ARNES – diumenge, 30 de maig 2010


SOL·LICITUD DE CONTRACTE D’ESTANDS

En / Na

Adreça

Tel:
Mòbil:
Fax:
e-mail:
Web:
Població

C.P
Comarca
Província
Activitat
Articles que exposa
Relació de marques que representa

Sol·licito participar com a expositor en l’edició d’enguany de la Festa de la Mel segons les normes establertes i contractar l’espai següent:

UNITATS
CONCEPTE
PREU1 Carpa 3*3 15 €/carpa

Arnes,_______de _________ de 2010

Signatura del sol·licitant Signatura de l’organització


FORMA DE PAGAMENT

Al comptat

Ingrés Bancari (s’ha de fer constar el nom i el núm. de telèfon de qui fa l’ingrés)
Pagament a realitzar abans del 14 de maig de 2010.
DADES: Caixa Tarragona, núm. de compte: POSEU-VOS EN CONTACTE AMB L'AJUNTAMENT