També ens pots trobar al FACEBOOK

Pots agregar-nos al facebook: festadelamel Arnes

dimecres, 4 de març de 2009

Normativa per tenir un estan en la festa de la mel

6a FESTA DE LA MEL


Data: diumenge 14 de juny de 2009
Horari: de 10 a 20 hores
Ubicació de la Fira: La fira es situarà a la plaça de la Vila, a la plaça de Catalunya, i als carrers dels voltants.

PROCEDIMENT PER A DEMANAR UN ESPAI A LA FIRA

Les peticions de contractació d’espais s’han de formular per escrit amb el model imprès que facilita l’organització de la fira.
L’organització de la fira té la facultat d’acceptar o desestimar les sol·licituds de contractació d’espai.

Les sol·licituds s’han de fer arribar a l’ajuntament abans del 6 de juny de 2009

Podeu fer arribar les sol·licituds:
o Per correu: Ajuntament d’Arnes Plaça de la Vila, 2 43597 – Arnes
o Per fax: 977 435 606
o Per mail: esole@arnes.altanet.org

En el moment de rebre les sol·licituds l’organització es posarà en contacte amb el sol·licitat per comunicar-li la seva acceptació o denegació.
En el cas d’acceptació de la sol·licitud, el sol·licitant haurà de pagar el lloguer de l’espai, al comptat o mitjançant transferència, abans del 6 de juny de 2009.
Pagaments al comptat, dirigir-vos a l’Ajuntament d’Arnes.
o Per ingrés bancari.

Si un expositor renuncia a la participació de la fira, ho haurà de notificar per escrit. Es reintegraran els diners si la renuncia es fa quinze dies abans de la fira. En cas de fer-ho més tard o no fer-ho per escrit, no es retornarà l’import del lloguer.
L’Ajuntament d’Arnes no es fa responsable de la suspensió de les Festa en cas que sigui per motius aliens a l’organització.

MÉS INFORMACIÓ
Les instal·lacions dels estands i la col·locació de mercaderies han d’estar totalment acabades abans de les 9:45 del matí, del dia del començament de la fira. A les 8:00 del matí es pot començar la instal·lació de l’estand.
L’expositor està obligat a deixar en perfecte estat l’espai que li sigui assignat.
Tots els estands han d’estar oberts durant l’horari de la fira.
El dia de la Fira es lliurarà el premi al estand millor presentat. El premi és de 90 euros.


Per més informació telefoneu a l’ajuntament d’Arnes (Elena o Paquita) Tel. 977 435 134 o per mail, esole@arnes.altanet.org